Priser


Generelle bemærkninger

  • GVD leverer internet via vores internet leverandør Stofa.
  • For at få internet via GVD kræves det, at du i forvejen er TV kunde hos os eller har en basistilslutning uden TV 0kr.
  • Hvis der ikke tidligere har været leveret internet via GVD i boligen, skal der laves en tekniker oprettelse. Tjek derfor helst inden tilmelding, om tidligere ejere har haft GVD internet.
  • Hvis der har været internet via GVD i boligen tidligere, kan der laves en Gør-Det-Selv oprettelse. Her udleveres udstyret og instruktioner i butikken.
  • GVD garanterer ikke stabiliteten, hastigheden eller rækkevidden af det trådløse netværk i de benyttede kabelroutere, da effektiviteten af disse er variabel fra bolig til bolig.


Fordele ved internet via GVD

  • Højhastighedsforbindelser til internettet.
  • Egen e-mail adresse.
  • Mulighed for flere computere kan dele internet forbindelsen.
  • Mulighed for fast IP adresse.


Produkter


Vi har et produkt tilgængelig i GVD område, som ikke står på Stofa's hjemmeside. Det drejer sig om en lavere internet løsning til et mindre forbrug.
15/15 til 179 Kr om måneden.

 

Tryk på følgende link for at få mere information om:


Der tages forbehold for prisændringer og fejl.