Generel information

På denne side er der skrevet en smule om hvad det betyder at være medlem af en antenneforening. Herudover er de forskellige områder i antenneforeningen beskrevet.


Medlemmer

Som medlem af antenneforeningen har du mulighed for at have indflydelse på forskellige områder, blandt andet hvem der sidder i bestyrelsen og hvem der er suppleanter. Disse områder behandles til den årlige generalforsamling, som man har mulighed for at deltage i, når man er medlem. For at være medlem i antenneforeningen skal man eje eller bo til leje i en bolig som har tilslutning til antenneforeningen.


Kontoret

På kontoret sidder de ansatte i antenneforeningen. Her sørges for alt administration der har med antenneforeningen at gøre. Kontoret driver herudover alt telefon og mail support for alle medlemmerne. I samme bygning som kontoret, drives der en butik som giver medlemmerne mulighed for at købe antenneudstyr og få vejledning og support af personalet. Kontoret råder herudover over et mindre testlaboratorium, hvor personalet kan lave løbende test af det udstyr der er i drift.


Bestyrelsen

I bestyrelsen sidder der 7 faste bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens arbejde er et frivilligt stykke arbejde, som bestyrelsesmedlemmerne har valgt at varetage. For at være med i bestyrelsen skal man melde sig til bestyrelses valg, som afholdes ved hver generalforsamling en gang årligt. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde en gang om måneden. Her samles alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og administrationschefen fra kontoret. Her debatteres der blandt andet status af nyheder fra kontoret og fra formanden og der følges op på igangværende projekter. Hvis man overvejer at blive bestyrelsesmedlem kan man overveje at melde sig som suppleant til generalforsamlingen. På denne måde kan man være med til bestyrelsesmøderne og samtidigt se hvad det betyder og være med i bestyrelsens arbejde.


Generalforsamling

En gang årligt holdes der generalforsamling i antenneforeningen. Her har alle medlemmer mulighed for at deltage. Til generalforsamlingen afholdes der blandt andet valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Derudover fremfører formanden beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år og regnskabet skal godkendes. Til generalforsamlingen har alle medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og dermed mulighed for at få besvaret sit spørgsmål. Herudover laves der valg om hvilket revisionsfirma der skal lave regnskabet det kommende år.