Telefon: 98 31 53 33

Bestyrelsesmedlemmer

Du kan sende en gruppe e-mail til hele bestyrelsen, hvis du skriver til denne e-mail adresse: bestyrelsen@gvd.dk


 Ole Gerdt Andersen

Formand

oga@gvd.dk
På valg: 2022Inge Sørensen

Næstformand

is@gvd.dk
På valg: 2023Lars Møller Andersen

Sekretær

lma@gvd.dk
På valg: 2022Lars Rosenville

Bestyrelsesmedlem

lr@gvd.dk
På valg: 2023

 
       Birgitte Hvid Horneman

Bestyrelsesmedlem

bhh@gvd.dk
På valg: 2022John Kronborg Larsen

Bestyrelsesmedlem

jkl@gvd.dk
På valg: 2023Jan Laustsen

Bestyrelsesmedlem

jl@gvd.dk
På valg: 2022Kresten Larsen

1. Suppleant

kl@gvd.dk

 
       Daniel Nedergaard Olsen

2. Supplant

dno@gvd.dk