Husk at afmelde pbs ved flytning

- 09/12/19
Husk at opsige PBS aftalen med dit betalingsinstitut ved fraflytning af bolig.
 
Det er de nye beboere som rettelig skal betale alle udgifter, der vedrører perioden efter deres indflytning og overtagelse af ejendommen. Hvis du ikke får opsagt din PBS aftale er refusionskravet et internt mellemværende mellem den gamle beboer (dig) og de nye beboere, der kan kræves betalt efter lovgivningens almindelige regler. Dette håndteres normalt af den ejendomsmægler eller advokat, som berigtigede handlen.
Så husk af få opsagt din PBS aftale ellers fortsætter du med at betale for ydelserne på den fraflyttede bolig.
GVD Antenneforening er ikke part i sagen og hæfter ikke for kravet. Foreningen har ikke lavet nogen fejl i forbindelse med ejerskiftet og efterfølgende PBS-opkrævninger vedrørende de ydelser, som kontinuerligt er leveret til tilslutningsadressen og aftaget af de skiftende beboere. Derfor er foreningen ikke juridisk forpligtet til at tilbagebetale noget beløb til dig og genopkræve hos senere beboere, ligesom foreningen ikke er erstatningsansvarlig for det tab som måtte opstå for dig, såfremt refusionskravet – uanset årsag – ikke modtages helt eller delvist fra de nye beboere.
 
Så husk at det er dit eget ansvar at holde styr på dine PBS aftaler og få dem opsagt i rette tid.
 
Hvis du er i tvivl om din retsstilling, herunder mht. forældelse, opfordres du til at søge uvildig juridisk rådgivning hos egen advokat.
 
Mvh. Bestyrelsen GVD.
Tilbage til oversigten