Tv opsigelse

Det er muligt at opsige sin TV pakke med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Dette vil sige, at hvis man ønsker at ophøre sit TV abonnement pr. 1. juli, skal man have indgivet en opsigelse senest 31. maj. Ved opsigelse tilbagebetales resterende hele kvartaler. I tilfældet med 1. juli tilbagebetales to kvartaler, juli og oktober kvartal. Efter endt opsigelse, skal du selv afmelde din PBS aftale i din bank. Hvis du har Stofa abonnement, skal du selv kontakte Stofa og opsige dit abonnement særskilt fra denne opsigelse. Vi gør opmærksom på, at man ikke kan have et aktivt Internet abonnement fra Stofa, uden at have et aktivt TV abonnement fra GVD Antenneforening. I så fald vælg pakkeskifte og basistilslutning uden TV.

Opsigelse skal fremover ske skriftligt i butikken på Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg eller telefonisk på 98315333.

Husk at opsige PBS aftalen med dit betalingsinstitut ved fraflytning af bolig.
 
Det er de nye beboere som rettelig skal betale alle udgifter, der vedrører perioden efter deres indflytning og overtagelse af ejendommen. Hvis du ikke får opsagt din PBS aftale er refusionskravet et internt mellemværende mellem den gamle beboer (dig) og de nye beboere, der kan kræves betalt efter lovgivningens almindelige regler. Dette håndteres normalt af den ejendomsmægler eller advokat, som berigtigede handlen.
Så husk af få opsagt din PBS aftale ellers fortsætter du med at betale for ydelserne på den fraflyttede bolig.
GVD Antenneforening er ikke part i sagen og hæfter ikke for kravet. Foreningen har ikke lavet nogen fejl i forbindelse med ejerskiftet og efterfølgende PBS-opkrævninger vedrørende de ydelser, som kontinuerligt er leveret til tilslutningsadressen og aftaget af de skiftende beboere. Derfor er foreningen ikke juridisk forpligtet til at tilbagebetale noget beløb til dig og genopkræve hos senere beboere, ligesom foreningen ikke er erstatningsansvarlig for det tab som måtte opstå for dig, såfremt refusionskravet – uanset årsag – ikke modtages helt eller delvist fra de nye beboere.
 
Så husk at det er dit eget ansvar at holde styr på dine PBS aftaler og få dem opsagt i rette tid.
 
Hvis du er i tvivl om din retsstilling, herunder mht. forældelse, opfordres du til at søge uvildig juridisk rådgivning hos egen advokat.
 
Mvh. Bestyrelsen GVD.